Sekretærer

Juridisk Assistent
Birgitte Vallentin Andersen

Paralegal
Jeanette Møller

Advokatsekretær
Jette Kristensen

Advokatsekretær
Tove Sørensen

Receptionist
Mette Kruse Hansen

Advokatsekretær 
Rie Ovedahl