Sekretærer

Advokatsekretær Birgitte V. Andersen

Paralegal Jeanette Møller

Advokatsekretær Jette Kristensen

Advokatsekretær Tove Sørensen

Receptionist Mette Kruse Hansen

Advokatsekretær Rie Ovedahl