Advokat Aarhus

advokaterne.com yder uafhængig og professionel rådgivning og assistance til private samt erhverv inden for stort set alle juridiske sagsområder. Kontorfællesskabets advokater besidder hver især en solid viden og erfaring, der sammen med en erfaren sekretærstab sikrer, at klienten får en effektiv sagsbehandling af høj kvalitet.

Sagsbehandlingen foregår i et aktivt samspil mellem advokaten og klienten, der løbende holdes orienteret om sagens forløb og stade. Internt foregår sagsbehandlingen ofte i et uformelt samarbejde mellem kontorfællesskabets advokater, som udnytter hinandens kompetencer til at give optimal rådgivning og opnå det bedst mulige resultat for klienten.

Til opgaver, der kræver en særlig indsats, kan to eller flere af kontorfællesskabets advokater indgå i et mere formelt samarbejde, hvilket gør det muligt at håndtere relativt omfattende og komplicerede sager.

Advokaterne følger løbende efteruddannelse inden for deres specifikke fagområder og er således hele tiden opdateret på lovgivning og praksis.

Udgangspunktet for enhver sagsbehandling er klientens interesse. advokaterne.com indleder derfor altid sagsbehandlingen med at undersøge, om der er risiko for interessekonflikter, der forhindrer advokatens fuldstændige uafhængighed i sin rådgivning af klienten.

Hos advokaterne.com er omgangstonen uhøjtidelig og atmosfæren venlig og imødekommende.