Advokat (L) HD

Sprog:

Dansk, engelsk og tysk.

CV:

Cand jur: 2000 Aarhus Universitet

Advokat bestalling: 2003

Møderet for landsret: 2006

Advokat Flemming Huess beskæftiger sig med rådgivning generel og specifik af såvel erhvervslivet som private på et engageret og værdiskabende grundlag.

Gennem flere rets- og voldgiftssager har Advokat Flemming Huess oparbejdet stor erfaring med løsning af problemer, der skyldes fejl og mangler på ejendomme, herunder huse, eller hvor parterne af andre årsager er blevet uenige om kvaliteten eller betalingen, for såvel håndværkeren som ejeren af ejendommen,

Som certificeret boligadvokat og medlem af Danske BOLIGadvokater rådgives i forbindelse med køb og salg af ejendomme, det være sig beboelsesejendomme, erhvervsejendomme og udlejningsejendomme.

Hos Flemming Huess får du rådgivning om arveforhold og oprettelse af testamenter samt samejoverenskomster. Særligt ved ændringer i livets forhold er det vigtigt at få lavet en gennemgang af arveforholdene ved dødsfald og skilsmisse. Ved dødsfald rådgiver Flemming Huess ved afviklingen af dødsboet herunder som bobestyrer.

I forbindelse med etablering og drift af virksomhed ydes rådgivning om selskabets forhold samt ejerens deltagelse. Derudover ydes rådgivning vedrørende overdragelse af virksomheder.

Med en bankuddannelse og flere års ansættelse i bank og sparekasse, samt uddannelse af ansatte i pengeinstitutter rådgiver advokat Flemming Huess i bank og finansieringsret, ligesom Flemming Huess er udpeget til kurator i flere konkursboer.

Kniber det med at få betalingen fra skyldner har Flemming Huess erfaring med inddrivelse af pengene via retslig inkasso.

Flemming Huess har i flere år undervist i Erhvervsret, herunder på Akademiuddannelsen i Finansiel Rådgivning samt i Finansieringsret på Handelshøjskolen i Aarhus.

Sagsområder