Sekretær:

Jette Kristensen

Sprog:

Dansk, engelsk og tysk

CV:

Juridisk kandidat fra Aarhus Universitet i 1991.

Forretningsområder:

Generel rådgivning af private og erhvervsvirksomheder, herunder retssagsbehandling, behandling af konkurs- og dødsboer, inkasso, fast ejendom, lejeret, skilsmissesager, bodelinger, forældremyndighed, testamenter, ægtepagter og tvangsfjernelse af børn.

 

Uddybning af arbejdsområder:

Karsten har 25 års erfaring med generel rådgivning af private og erhvervsvirksomheder i Østjylland.

Karsten har repræsenteret private og erhvervsvirksomheder i et stort antal rets-, voldgifts- og straffesager.

Herudover har Karsten behandlet talrige dødsboer og konkursboer samt repræsenteret arvinger i skiftesager.

Karsten har et indgående kendskab til de særlige problemstillinger, som vedrører fast ejendom, herunder overdragelse af fast ejendom, mangler ved fast ejendom og lejeret.

Desuden har Karsten stor erfaring med udarbejdelse af kontrakter samt testamenter og ægtepagter.

Som et led i den generelle erhvervsrådgivning behandler Karsten Isager mange inkassosager.

Endelig har Karsten repræsenteret et stort antal klienter i forbindelse med skilsmisse og forældremyndighedssager, samt ved bodelinger.

Igennem en årrække har Karsten repræsenteret en lang række børn og forældre fra hele Danmark i forbindelse med behandling af tvangsfjernelse af børn ved møde sammen med familierne i Børn & Ungeudvalget, Ankestyrelsen og ved domstolene.

Karsten er ekstern lektor i Familie- og Arveret ved Aarhus Universitet.

Karsten er medlem af Advokatsamfundet, Danske Advokater, Danske Arveretsadvokater.

Sagsområder