Sagsområder

Ansættelsesforhold

Indgåelse af ansættelsesaftaler herunder for funktionærer og direktører, deltagelse i mægling med fagforeninger samt repræsentation i forbindelse med rets- og voldgiftssager.

Arveforhold og dødsboer

Udarbejdelse af testamenter, rådgivning om arveforhold og generationsskifte, repræsentation af arvinger i dødsboer samt behandling af dødsboer herunder som bobestyrer.

Advokater:

Karsten Isager

Bygge- og entreprisesager

Indgåelse af entreprisekontrakter for såvel private som erhverv.  Rets- og voldgiftssager i forbindelse hermed, herunder syn- og skøn samt sager om sagkyndige erklæringer og frigivelse af sikkerhedsstillelse.

Bestyrelsesarbejde

Deltagelse i og rådgivning om bestyrelsesarbejde i profit samt nonprofit organisationer og virksomheder.

Erstatning og ansvar

Repræsentation af forsikringsselskaber. Rådgivning og retssager om ansvarsforhold for private og professionelle rådgivere. Rådgivning om personskadeserstatning.

Advokater:

Jens Dynesen

Finansiering

Bistand og rådgivning til både långiver og låntager i forbindelse med bl.a. pantsætning, kaution og finansiering ved køb af fastejendom, virksomhed eller løsøre.

Advokater:

Flemming Huess

Inkasso

Inddrivelse af tilgodehavender i overensstemmelse med lov om inkassovirksomheds regler.
h

Immaterielle rettigheder

Rådgivning i forbindelse med overdragelse, sikring af samt retssager om krænkelse af immaterielle rettigheder.
h

Advokater:

Lars Broni

Konkurs

Arbejde som kurator. Repræsentation af kreditorer samt debitorer i forbindelse med konkurs herunder i forbindelse med evt. omstødelsessager.
h

Køb og salg af virksomhed

Deltagelse i forhandlinger om overdragelse af virkomheder, deltagelse i due dilligence for gennemgang af bl.a. virksomhedens juridiske forhold samt udarbejdelse af kontrakter om virksomhedsoverdragelser.

Køb og salg af fast ejendom

Rådgivning om overdragelse af grunde, parcelhuse, ejerlejligheder, sommerhuse og erhvervsejendomme herunder udlejningsejendome. Retssager om mangler herunder afholdelse af syn- og skøn.

Lejesager

Udarbejdelse af lejekontrakter for både privat og erhverv. Huslejenævns- og retssager der udspringer af lejeforhold.
h

Advokater:

Karsten Isager

Rets- og voldgiftssager

Alle typer af rets- og voldgiftssager herunder ved by-, lands- og højesteret samt privat voldgift herunder ved Det danske Voldgiftsinstitut og Voldgiftsnævnet for Bygge- og Anlægsvirksomhed.

Selskaber og  etablering af virksomhed

Rådgivning om virksomhedsformer, stiftelse af kapitalselskaber herunder aktie- og anparts- samt iværksætterselsskaber, udarbejdelse af direktørkontrakter samt ejeraftaler.

Skilsmisser og børn

Rådgivning og retssager om bodelinger samt forældremyndighed og bopæl til børn. Udarbejdelse af ægtepagter og samejeoverenskomster.
h

Straffesager

Forsvarer i forbindelse med overtrædelse af straffeloven og særlovgivning, herunder deltagelse ved afhøringer hos politiet, samt bistandsadvokat ved erstatningskrav i forbindelse med straffesager.