Sekretær:

Jeanette Møller

Sprog:

Dansk og engelsk.

CV:

1984 – Cand. jur. fra Aarhus Universitet

1988 – Advokatbeskikkelse

1994 – Møderet for Højesteret

Lars Broni har mangeårig erfaring med rådgivning af små og mellemstore virksomheder såvel generelt som inden for en række specifikke fagområder. Han rådgiver således bl.a. om etablering af virksomhed, selskabsretlige forhold, ansættelsesret, immaterialret og virksomhedsoverdragelse.

Som bestyrelsesmedlem i en række erhvervsvirksomheder har Lars Broni et solidt kendskab til erhvervsforhold, og han er dermed i stand til at yde en virkelighedsnær rådgivning, som er værdiskabende for klienterne.

Lars Broni beskæftiger sig endvidere med entrepriseret og yder rådgivning i alle faser af entrepriseforløbet, herunder kontraktindgåelse og syns- og skønssager. Som medlem af Danske Boligadvokater beskæftiger Lars Broni sig desuden med køb og salg af fast ejendom samt erhvervslejeretlige forhold.

I sin rådgivning har Lars Broni fokus på at forstå den forretningsmæssige baggrund for sagen og på at levere en målrettet rådgivning, som er individuelt tilpasset klientens ønsker og behov.

Lars Broni har møderet for Højesteret og har en betydelig procedureerfaring fra såvel retssager som voldgiftssager. Han er medlem af Højesteretsskranken, som er en forening for advokater med rutine i at procedere for Højesteret.

I næsten 30 år har Lars Broni som ekstern lektor undervist jurastuderende på Aarhus Universitet i bl.a. aftaleret og køberet.

Sagsområder