Torben Høholt Jensen

Torben Høholt Jensen

Sekretær:

Tove Sørensen

Sprog:

Dansk og engelsk

CV:

1985 – Studerende Aarhus Universitet

1989 – Cand. jur. fra Aarhus Universitet

1989 – Advokatfuldmægtig hos advokatfirmaet Storm Mortensen, Aarhus

1992 – Advokatbeskikkelse

1992 – Ansat advokat hos advokatfirmaet Kromann & Münter, Aarhus

1993 – Møderet for Landsret

1995 – Etablerer eget advokatfirma hos Advokaterne Kannikehuset, nu advokaterne.com

1998 – Møderet for Højesteret

2012 – Board Governance A/S – Chairmann8

2013 – advokaterne.com

2018 – The Harvard Negotiation Institute – Negotiation Workshop

Torben Høholt Jensen

Torben rådgiver virksomheder på baggrund af en mangeårig erfaring indenfor advokatbranchen samt en række bestyrelsesposter, herunder formandsposter i foreninger og virksomheder.

Rådgivning ydes med et taktisk og juridisk overblik, på baggrund af en analytisk og metodisk gennemgang af klientens forhold, hvor der anvendes et personligt samt nødvendigt tidsmæssigt engagement på et højt fagligt niveau. Dette sker med udgangspunkt i en proaktiv tilgang til de juridiske- og forretningsmæssige problemstillinger.

Torben er særdeles forhandlingsvant. Fastlæggelsen af klientens og modpartens interesser er afgørende for værdiskabelsen i enhver forhandling. Torben har igennem flere år deltaget i netværk vedrørende forhandling, ligesom han har gennemført Negotiation Workshop, på Harvard Negotiation Institute, der er en del af Harvard Law School.

Desuden har Torben bestyrelseslederuddannelsen, Chairmann8 fra Board Governance A/S, med fokus på den værdiskabende bestyrelse; og har i den forbindelse stor erfaring med forskellige typer af bestyrelsesarbejde.

Torben udøver i sit arbejde som bestyrelsesleder, ledelse og coaching af såvel direktion som bestyrelse, med henblik på udvikling af personkredsens faglige kompetencer og menneskelige egenskaber.

Endvidere har Torben stor procedureerfaring fra en lang række rets- og voldgiftssager.

Sagsområder